Lumar Prestige

TEHNIČNI OPIS

Konstrukcijski sistem Lumar PRESTIGE predstavlja izhodiščni konstrukcijski sistem za gradnjo montažnih hiš Lumar. Difuzijsko odprt konstrukcijski sistem gradnje sestavlja osnovna nosilna konstrukcija izolirana s 160 mm mineralne volne ter mineralno fasadno izolacijo. Mineralno fasadno izolacijo lahko pri tem konstrukcijskem sistemu nadomestimo tudi z neoporjem. Konstrukcijski sistem ponuja zelo dobre toplotne karakteristike, s katerimi že danes bistveno presegamo zakonske zahteve. Z dvojno oblogo sten z mavčno-vlaknenimi ploščami, zagotavljamo odlično požarno in zvočno zaščito ter prijetno bivalno klimo.

 

TEHNIČNI PODATKI

01 Končni sloj fasade 2 mm
02 Armirna malta in mrežica 3 mm
03 Fasadna izolacija 140 mm
04 Mavčno-vlaknena plošča 15 mm
05 Lesena nosilna konstrukcija 160 mm
  Mineralna toplotna in zvočna izolacija 160 mm
06 Parna zapora/parna ovira* 0,2 mm
07 Mavčno-vlaknena plošča 15 mm
08 Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

 

DEBELINA STENE 345mm
DEBELINA IZOLACIJE 300mm
Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,114/0,127** W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa 0,126/0,142** W/m2K

* parna ovira ob upoštevanju mineralne fasadne izolacije

** ob upoštevanju mineralne fasadne izolacije

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn
EU Kohezijski Sklad logo

Razvojni projekti podjetja Lumar

Preberi več