Aktivne hiše Lumar

Ne glede na razred energetske učinkovitosti lahko z ustrezno nadgradnjo vsako hišo nadgradimo v aktivno hišo. S konceptom aktivne hiše je izpostavljeno celostno upravljanje hiše in vseh vgrajenih sistemov.


Od skoraj nič-energijske do aktivne hiše

Standard skoraj nič-energijske hiše je danes dobro uveljavljen način gradnje. Energetska učinkovitost, trajnostni razvoj in predvsem prijetna bivalna klima so argumenti za gradnjo skoraj nič-energijskih hiš s porabo pod 15 kWh/m2 a. V Lumarju smo naredili še korak naprej. Skrb za okolje in manjšanje izpustov toplogrednih plinov, ter vse večja uporaba obnovljivih virov energije, so eni glavnih ciljev evropske zakonodaje v prihodnjih letih. Z gradnjo energetsko zelo učinkovitih hiš minimiramo potrebo po toploti za ogrevanje in tako že kar veliko prispevamo tudi k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. K temu dodatno pripomore še uporaba naravnih in okolju prijaznih materialov, lesa in celulozne izolacije, ki ima sposobnost trajnega hranjenja oglijkovega dioksida. Vendar lahko v fazi uporabe objekta naredimo še nekaj več. Našo hišo lahko iz skoraj nič-energijske hiše nadgradimo v aktivno hišo. Spoznajte koncept gradnje za katerega verjamemo, da bo v prihodnosti postal standard gradnje.


Koncept aktivne hiše

Aktivna hiša v svojem konceptu presega merila skoraj nič-energijske hiše s porabo pod 15 kWh/m2 a, zato ni pomembna le potreba po toploti za ogrevanje, ampak tudi energija potrebna za delovanje hiše in njenih naprav v fazi uporabe. Seveda se posebna pozornost namenja prijetni bivalni klimi, ki jo z enostavnim upravljanjem omogočajo pametne inštalacije v hiši. Posebna skrb je namenjena zmanjševanju vplivov na okolje, ter vse večji rabi obnovljivih virov energije, na račun katerih aktivna hiša skoraj več ni odvisna od fosilnih goriv.

 


Osnovo predstavlja odličen ovoj

Podobno kot pri vsaki energijsko učinkoviti gradnji, tudi pri gradnji aktivne hiše osnovo predstavlja odlično izoliran toplotni ovoj. Na osnovi izkušenj iz gradnje in certificirane pasivne tehnologije vam lahko postavimo energijsko in cenovno optimirano konstrukcijo. Tudi pri izbiri materialov smo se odločili za najboljše in okolju ter zdravju prijazne materiale. Leseno konstrukcijo smo toplotno in zvočno izolirali s celulozno izolacijo ter fasado z lesno vlaknenimi ploščami, skupna toplotna prehodnost konstrukcije znaša U<0,1 W/ m2K. Podobno kot pri skoraj nič-energijskih hišah s porabo pod 15 kWh/m2 a je tudi pri aktivni hiši potrebno zagotoviti ustrezno zrakotesnost ovoja (U<0,1 W/m2K), na račun katere minimiramo prezračevalne izgube skozi ovoj stavbe.


Optimizacija delovanja v času uporabe

Z energetsko bilanco stavbe pri skoraj nič-energijskih hišah ocenjujemo potrebno toploto za ogrevanje stavbe in tako omejujemo porabo energije za ogrevanje stavbe. Ker je potreba po toploti za ogrevanje pri skoraj nič-energijskih hišah minimalna (manj kot 15 kWh/m2 a, kar lahko primerjamo s porabo 1,5 l kurilnega olja na m2 bivalne površine). Z dodatnim optimiranjem naprav v fazi uporabe lahko tudi na tem področju prihranimo kar nekaj energije. S pomočjo pametnih inštalacij, ki so sestavni del aktivne hiše, optimiramo delovanje sistema prezračevanja in ogrevanja, lahko pa tudi razsvetljave, senčenja in dodatnega ohlajevanja v poletnem času. Uporabniku prijazne in enostavne za uporabo, bodo pametne inštalacije optimirale delovanje naprav v vašem domu, kar se bo poznalo tudi na računu za električno energijo.


Vedno prijetno bivalno okolje

Zagotavljanje prijetnega bivalnega okolja je cilj vsake gradnje, pa vendar se stopnja bivalnega ugodja, ki ga prinašajo različni sistemi gradnje nekoliko razlikuje. Ker govorimo pri skoraj nič-energijskih hišah s porabo pod 15 kWh/m2 a o odličnem toplotnem ovoju so posledično tudi površinske temperature ovoja višje. Večja temperaturna razlika med ovojem in notranjim zrakom se namreč izraža kot asimetrija sevanja, kar zmanjšuje bivalno ugodje. Vgradnja ploskovnih nizkotemperaturnih teles, kot so talno, stensko ali stropno ogrevanje, zagotavlja prijetno sevalno temperaturo in se po potrebi lahko koristi tudi za hlajenje v poletnem času. Sistem pametnih inštalacij, preko senzorjev nameščenih v vaši hiši, prilagaja delovanje sistema prezračevanja in ogrevanja glede na vaše potrebe in vam tako vedno zagotavlja konstantne bivalne pogoje. Z dodatnim nočnim pohlajevanjem stavbe v poletnem času, pa ob prijetnejši bivalni klimi zmanjšuje tudi morebitno potrebo po energiji za hlajenje.


Skrb za okolje in izraba obnovljivih virov energije

Zmanjšanje vplivov na okolje lahko dosežemo na različne načine, med drugim tudi z zmanjšanjem potreb po energiji za ogrevanje in delovanje stavbe, kar v aktivni hiši zagotovimo z odličnim ovojem stavbe ter optimiranim delovanjem vgrajenih sistemov. Vendar je dejstvo, da so zaloge fosilnih goriv končne in se zmanjšujejo tisto, ki nas spodbuja k vse večji uporabi obnovljivih virov energije. In prav to je ena bistvenih komponent aktivne hiše. Uporaba obnovljivih virov energije, ki poskrbijo, da vaša aktivna hiša ni več odvisna od fosilnih goriv. S sončno elektrarno na strehi lahko proizvedemo vsaj toliko ali celo več električne energije, kot je naša hiša potrebuje za delovanje. S solarnimi kolektorji, katerih pridobljena energija se lahko koristi za pripravo tople vode ali kot podpora ogrevanju, ter z uporabo toplotnih črpalk maksimalno izkoristimo obnovljive vire energije. Z uporabo električnega avtomobila se zgodba aktivne hiše zaključi v celoto. Z električnim avtomobilom zagotovimo okolju prijazno mobilnost, hkrati pa električni avtomobil predstavlja tudi možnost hranjenja električne energije.

Več o aktivni hiši najdete na povezavi https://www.aktivna-hisa.si.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn
EU Kohezijski Sklad logo

Razvojni projekti podjetja Lumar

Preberi več