Skoraj nič-energijske hiše pod 15 kWh/m2 a Lumar (SNEH <15)

Znotraj skoraj nič-energijskih stavb lahko dodatno definiramo razred energetsko najbolj učinkovitih hiš, ki se uvrščajo v energetski razred A. Potrebna toplota za ogrevanje znaša manj kot 15 kWh/m2 a. Gre za podobno klasififikacijo potrebne toplote za ogrevanje kot je veljala za pasivne stavbe.


Zaradi nizke potrebne toplote za ogrevanje so ocenjeni stroški za ogrevanje v hišah SNEH <15 zelo nizki in znašajo okrog 130 do 150 EUR letno. Hiše v tem energetskem razredu prejmejo tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada.

 

 

V praksi najpogosteje uporabljeno merilo za doseganje standarda skoraj nič-energijske hiše s porabo pod 15 kWH/m2 a je podobno kot pri ostalih razredih potrebna toplota za ogrevanje, ki ne sme presegati 15 kWh/m2 a. Vendar standard za takšne hiše ni definiran le s tem parametrom, hiše certificirane na Passivhaus inštitutu v Darmstadtu morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • letna potrebna toplota za ogrevanje manjša od 15 kWh/m2 a ali toplotne izgube manjše od 10 W/m2
  • skupna letna poraba primarne energije pod 120 kWh/m2 a
  • zrakotesnost objekta n50 < 0,6 h-1

 


Konstrukcijski sistemi primerni za gradnjo hiš Lumar SNEH <15


Sistemi ogrevanja v hišah Lumar SNEH <15

Toploto za ogrevanje zagotavljamo s toplotno črpalko zemlja/voda VAILLANT flexoCOMPACT VWF ali toplotno črpalko zrak/voda. Pri toplotni črpalki zrak/voda ponujamo dve črpalki vrhunskih proizvajalcev VAILLANT aroTHERM VWL ali KRONOTERM. Moč toplotne črpalke se optimira na osnovi energetske učinkovitosti hiše oz. potreb po toploti za ogrevanje.

V vse skoraj nič-energijske hiše s porabo pod 15 kWh/m2 a je potrebno obvezno vgraditi sistem prezračevanja z rekuperacijo toplote odpadnega zraka.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn
EU Kohezijski Sklad logo

Razvojni projekti podjetja Lumar

Preberi več