Skoraj nič-energijske hiše Lumar (SNEH)

Med skoraj nič-energijske hiše štejemo tiste objekte, katerih potrebna toplota za ogrevanje stavbe znaša do 25 kWh/m2 a.


Z letom 2020 bodo skladno z evropsko zakonodajo vse hiše morale dosegati zahteve skoraj nič-energijskih hiš. Pri čemer skoraj nič-energijske hiše predstavljajo objekte z zelo visoko energetsko učinkovitostjo in zelo majhno količino potrebne energije za delovanje. Energija za delovanje je pridobljena pretežno iz obnovljivih virov energije. Z našimi konstrukcijskimi sistemi vam v Lumarju že danes zagotovimo hiše, ki ustrezajo standardu za leto 2020.

 

 

Med skoraj nič-energijske hiše štejemo tiste objekte, katerih potrebna toplota za ogrevanje stavbe znaša do 25 kWh/m2 a. Za izpolnjevanje standarda skoraj nič-energijskih hiš je potrebno zagotoviti zadostno toplotno izolacijo ovoja vključno s pravilno izbiro in kakovostno vgradnjo stavbnega pohištva. Sočasno je potrebno minimirati tudi ventilacijske izgube, kar dosežemo z vgradnjo sistema prezračevanja z rekuperacijo toplote odpadnega zraka. Le-ta zagotavlja stalen dotok svežega in predhodno ogretega zraka v prostore, kar pa ne pomeni, da ne smete odpirati oken. Posledično je za maksimalni izkoristek naprave potrebno zagotoviti ustrezno zrakotesnost ovoja manjšo od n50 < 1,0h-1. Zaradi majhne potrebe po toploti za ogrevanje se večina hiš ogreva preko ploskovnega ogrevanja (talnega, stenskega ali stropnega ogrevanja). 

 


Konstrukcijski sistemi primerni za gradnjo hiš Lumar SNEH


Sistemi ogrevanja v hišah Lumar SNEH

Montažna gradnja velja za energetsko učinkovit koncept gradnje. Toploto za ogrevanje vaše hiše zagotavljamo s toplotno črpalko zemlja/voda VAILLANT flexoCOMPACT VWF ali toplotno črpalko zrak/voda. Pri toplotni črpalki zrak/voda ponujamo dve črpalki vrhunskih proizvajalcev VAILLANT aroTHERM VWL ali KRONOTERM. Moč toplotne črpalke se optimira na osnovi energetske učinkovitosti hiše oz. potreb po toploti za ogrevanje.

V vse skoraj nič-energijske hiše Lumar je standardno vgrajen tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo toplote odpadnega zraka.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn
EU Kohezijski Sklad logo

Razvojni projekti podjetja Lumar

Preberi več