NOVICE

29. 03. 2018

Z Matevžem Lenarčičem na misiji Zero emission living

Matevž Lenarčič bo 9. aprila zjutraj poletel z Aerodroma Maribor proti Aziji na novo letalsko in okoljsko misijo poimenovano Zero emission living. 

Lumar - Z Matevžem Lenarčičem na misiji Zero emission living

Letošnja misija bo zelo zahtevna že po organizacijski plati. Raziskave onesnaženja s črnim ogljikom bodo namreč potekale v politično zelo občutljivem delu sveta, kjer se prepletajo globalni interesi. Že pridobivanje dovoljenj za prelete Irana, Pakistana, Mjanmara, Laosa, Vietnama, Kitajske, Mongolije in Rusije je zato izjemno zapleteno in dolgotrajno z veliko omejitvami. 

Dosedanji rezultati raziskav kažejo, da je onesnaženost zraka z delci, ki jo povzročamo ljudje, razširjena po celem svetu, vendar so razlike precejšnje tako na horizontalni kot na vertikalni ravni. Odstopanja in razlike na obeh ravneh najlažje ocenimo z letalskimi meritvami. V primerjavi z dosedanjimi misijami bo letošnja poleg merjenja prispevkov aerosolov, ki absorbirajo sončno svetlobo, osredotočena tudi na prispevke drugih aerosolov, ki absorbirajo in sipajo svetlobo. Za ta cilj bodo prvič testirani novo vgrajeni inštrumenti za meritve z ultra-lahkimi letali. »Rezultate znanstvenoraziskovalnega dela je ekipa GLWF že predstavila na več kot 30-tih konferencah in delavnicah po Evropi, Aziji in Ameriki. Z opravljenim delom se je misija uspešno priključila tudi znanstveno-raziskovalnemu projektu, ki ga vodi Univerza na Dunaju. V vseh teh meritvah, ki smo jih opravili širom sveta, smo razvili tudi metodologijo, ki je bila uporabljena tudi na lokalni in regionalni ravni – med drugim tudi v Ljubljanski kotlini. S pomočjo te metodologije lahko določimo vire onesnaževanja in ocenimo neposreden vpliv prometa in kurjenja biomase na kvaliteto zraka in bivanja« je povedal dr. Griša Močnik.

V našem podjetju smo se projektu pridružili kot GENERALNI EKO PARTNER, saj z Matevžem in ekipo delimo okoljsko in poslovno filozofijo in cilje, ki jih vsebuje naš koncept imenovan Zero Emission Living.

»V podjetju Lumar že vrsto let iščemo energetske rešitve in koncepte bivanja za zmanjševanje raznovrstnih izpustov, ki so povezani s kurjenjem fosilnih goriv in proizvodnjo električne energije. S tem smo prišli tudi do koncepta Zero Emission Living, ki pomeni celovito bivanje brez emisij, saj nam danes tehnologije omogočajo, da brez velikih težav postanemo brezogljična družba. Seveda pa je vsaka sprememba zelo težka. Ljudje smo le izjemoma pripravljeni stopiti iz ustaljenih okvirjev in najdemo največkrat veliko izgovorov, zakaj tega ne bi naredili – od tega, da se planet v resnici ne pregreva, da je to predrago in tako naprej. Za kakršnokoli uspešnost na tem področju je zato potrebno dvigniti zavest ljudi. In zavest ljudi lahko veliko lažje dvigujejo entuziasti, kot je Matevž in ekipa okoli njega, ki brez namena po zaslužku, ampak s prvinskim, človeškim pristopom, poskušajo na osnovi meritev ozaveščati svet o dejanskem stanju onesnaženosti v okolju. In zaradi tega smo veseli in ponosni, da je Matevž z ekipo v nas prepoznal ustreznega partnerja« je povedal direktor podjetja Marko Lukić.

Ostale novice

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn