NOVICE

14. 06. 2018

Smo med 25 najboljšimi družinskimi podjetji na svetu

Na svetovnem srečanju družinskega podjetništva World Entrepreneur of the Year (WEOY) v Monaku, smo prejeli nagrado odličnosti za družinsko podjetje. Na dogodku WEOY, ki ga organizira mednarodno podjetje EY, so bila nagrajena najuspešnejša družinska podjetja iz 25 držav sveta.

Lumar - Smo med 25 najboljšimi družinskimi podjetji na svetu

Direktor podjetja Marko Lukić se je priznanja, da smo tudi v globalnem merilu prepoznani kot kakovostno družinsko podjetje, razveselil: »Uvrstitev med najboljša družinska podjetja je za naše podjetje veliko priznanje. Predvsem je to potrditev, da smo v preteklosti delali dobro in je naša dolgoročna usmeritev v gradnjo trajnostno zasnovanih hiš pravilna. Takšna nagrada je tudi dodatna potrditev pomena in vrednosti družinskih podjetij, ki v Sloveniji predstavljajo več kot 80 % vseh podjetij in zaposlujejo 70 % delovno aktivnega prebivalstva. Na drugi strani pa je takšno priznanje velika odgovornost, saj nas zavezuje k še boljšemu delu tudi v prihodnje, predvsem ob prehodu iz klasično centralno vodenega družinskega podjetja v kompleksno strukturirano podjetje. Podjetje namreč izjemno hitro raste in ključni izziv za prihodnje obdobje bo, kako ohraniti vrednote in identiteto družinskega podjetja, ter se ob tem razvijati času in prostoru ustrezno.« 

V podjetju se z družinskim duhom prepletajo dolgoročno razmišljanje, delovanje in vsakodnevna vpetost v njegov razvoj. »Pošten in pravičen odnos do zaposlenih v podjetju, kupcev, dobaviteljev in vseh drugih udeležencev, je edina pot, ki pelje k odličnemu ugledu podjetja. To je ključni pogoj za dolgoletno uspešno poslovanje, ki je posebej za družinska podjetja najpomembnejše,« poudarja prokurist Milan Lukić.

Kriteriji za izbor slovenskega predstavnika

Neodvisna komisija, ki so jo sestavljali prof. dr. Boštjan Antončič, predstojnik katedre za podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in soavtor EY raziskave o družinskem podjetništvu v Sloveniji, mag. Edita Krajnovič, direktorica družbe Mediade, in predsednik komisije Matjaž Čadež, ustanovitelj podjetij Halcom d.d. in MBILLS d.o.o., izbrala na osnovi kriterijev odličnosti, med katerimi so bili pozorni:

- da je v družinskem podjetju udeležena vsaj druga generacija,

- ima družina večinsko lastništvo in vpliva na strateške usmeritve ter oblikovanje vrednot podjetja,

- ima družina v lasti najmanj 50 % delnic in glasovalnih pravic preko posameznika ali skupine posameznikov, ki pripadajo isti družini,

- je sedež podjetja v Sloveniji,

- je podjetje uspešno in ima dolgoročno naravnano strategijo,

- ima vzpostavljeno dobro in pregledno vodenje,

- podjetje ohranja družinsko tradicijo in vrednote ter vzdržuje podjetniški duh več generacij in

- ima izjemne vodje, ki zagovarjajo družbeno odgovornost in zavezanost k lokalnemu okolju.

Predsednik komisije Matjaž Čadež utemeljuje odločitev komisije: »Razvoj podjetništva v Sloveniji se je začel šele pred dobrimi 20 leti, zato je le malo podjetij, v katerih je naslednja generacija v celoti prevzela vodenje družinskega podjetja. Podjetje Lumar je svetel zgled, saj nova generacija nadaljuje in še izboljšuje usmeritev v trajnostni razvoj ne samo podjetja, temveč tudi bivanja in s tem celotne družbe.«

Ostale novice

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn