Kako delujejo skoraj nič-energijske hiše Lumar?

Sodobne visoko energijsko učinkovite hiše so interdisciplinarno načrtovani objekti, v katerih so združena arhitekturna in gradbena znanja ter tehnološki razvoj.

Za zagotavljanje doma z visokim bivalnim ugodjem in minimalno porabo energije je potrebno skrbno načrtovanje objekta kot celote, z vsemi njegovimi elementi in komponentami.

To dejstvo se izraža tudi v tehničnih smernicah in zakonodaji. Skladno z evropsko direktivo o energetski učinkovitosti stavb bodo morale vse stavbe od leta 2020 izpolnjevati zahteve skoraj nič-energijske stavbe. Le-ta je definirana kot stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, minimalno potrebno količino energije za delovanje ter visokim deležem obnovljive energije za zagotavljanje potrebne količine energije za delovanje.


 

Osnova pri zasnovi hiše so kakovostne komponente, optimalno izoliran toplotni ovoj, primerno stavbno pohištvo, ustrezna zrakotesnost, primeren sistem ogrevanja in prezračevanje z vračanjem toplote. Vendar posamezne komponente same po sebi niso dovolj za končno vrhunsko celoto. Posamezne komponente na osnovi znanja, izkušenj in pravilnega načrtovanja, obvladovanja detajlov ter energijskih preračunov in kakovostne montaže združimo v vrhunsko celoto.

Na osnovi izkušenj in naprednih rešitev vam v podjetju Lumar že danes zagotovimo dom, ki bo ustrezal standardu gradnje v letu 2020. Pri definiciji skoraj nič-energijske stavbe lahko zahteve delimo v tri sklope:

  • izredno visoka energetska učinkovitost,
  • majhna količina potrebne energije za delovanje stavbe,
  • potrebna energija je v veliki meri izvedena iz obnovljivih virov energije.

V nadaljevanju vam predstavljamo rešitve s katerimi vam zagotavljamo izpolnitev zgoraj navedenih zahtev ter posledično tudi visoko stopnjo bivalnega udobja.

 


1. Toplotni ovoj

Toplotni ovoj hiše je kot obleka pri človeku, ki nas ščiti pred vremenskimi vplivi; mrazom, poletno vročino, vetrom in dežjem. Osnovo predstavlja ustrezno izoliran toplotni ovoj, primeren za doseganje želenega razreda energijske učinkovitosti in visokega bivalnega ugodja. Seveda moramo k temu dodati še pravilno projektirane in kasneje izvedene detajle.

Pri razvoju in optimizaciji konstrukcijskih sistemov smo v Lumarju upoštevali tako aktualne kot tudi predvidene bodoče zahteve z vidika energetske učinkovitosti. Pri izboru izolacijskih materialov smo upoštevali tudi druge lastnosti, tako smo izbrali materiale, ki ponujajo dobro toplotno stabilnost, kar se odraža v prijetni bivalni klimi skozi vse leto.

Prav z vsemi konstrukcijskimi sistemi Lumar vam lahko že danes ponudimo skoraj nič-energijske hiše (SNEH), ki bodo zakonsko zahtevane od leta 2020. Ponujamo vam štiri različne sisteme Lumar PRESTIGE, Lumar MASIV, Lumar PASIV ENERGY in LUMAR PASIV EKO. Glede na samo arhitekturno zasnovo hiše, kot tudi želen energetski razred, vam bomo svetovali pri izbiri optimalnega konstrukcijskega sistema.


2. Stavbno pohištvo

Danes vse več časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je pri načrtovanju doma, zelo pomembno, da vam zagotovimo prijetno svetle bivalne prostore. Vendar z velikimi steklenimi površinami ne zagotavljamo le svetlih prostorov, ampak lahko na ta način v zimskem času koristimo tudi brezplačno energijo sonca za pasivno ogrevanje prostorov. V poletnem času je potrebno za preprečevanje pregrevanja zagotoviti ustrezno senčenje, ki ga lahko zagotovimo z zunanjimi žaluzijami ali arhitekturnimi detajli na fasadi. Seveda pa moramo izbrati primerno stavbno pohištvo, z ustrezno toplotno izoliranimi okvirji, termičnimi distančniki in troslojno zasteklitvijo. Sodobno stavbno pohištvo namreč zagotavlja visoke površinske temperature, kar ne zmanjšuje samo izgub, ampak pozitivno vpliva predvsem na bivalno ugodje. Vendar je za koriščenje teh prednosti potrebno zagotoviti tudi pravilno vgradnjo s tesnjenjem v treh ravninah (skladno z RAL smernicami).


3. Sistem prezračevanja

Sistem prezračevanja z vračanjem toplote zraka bo za doseganje energijske učinkovitosti skoraj nič-energijske stavbe postal skoraj obvezna komponenta vseh hiš. Z odličnim ovojem in ustrezno zrakotesnostjo minimiramo toplotne in ventilacijske izgube skozi ovoj stavbe. Za zagotavljanje ustrezne kakovosti zraka v prostoru je potrebno prostore redno zračiti in prav to v zimskem času pri minimalnih ostalih izgubah povzroča velike toplotne izgube. Z vgradnjo sistema prezračevanja z rekuperacijo zagotavljamo stalen dotok svežega in predhodno ogretega zraka, brez potrebe po odpiranju oken. Naprava zajema svež zrak iz okolja in ga preko čistilnih filtrov dovaja do rekuperatorja, kjer se predhodno ogreje s toploto izkoriščenega zraka. Ta se izsesava iz prostorov kot so kuhinja in kopalnica. Ohlajen izkoriščen zrak se odvaja iz hiše, predgret svež zrak pa se po ceveh neslišno dovaja v prostore. V Lumarju prisegamo na uveljavljene sisteme prezračevanja, tihe in energijsko učinkovite, ki v vseh prostorih zagotavljajo zmeraj svež zrak in s tem zelo visok nivo bivalnega ugodja.


4. Sistem ogrevanja

Za pokrivanje minimalnih potreb po energiji za ogrevanje vam v montažnih hišah Lumar v osnovi ponujamo nizko temperaturne ploskovne sisteme ogrevanja. Ploskovno ogrevanje se lahko izvede kot talno, stropno ali stensko ogrevanje. Skladno z zahtevami evropske zakonodaje in splošnimi usmeritvami sodobne gradnje toploto zagotavljamo iz obnovljivih virov energije, večinoma v hiše Lumar vgrajujemo toplotne črpalke. Toplotna črpalka lahko koristi toploto iz različnih virov, v Lumarju najbolj priporočamo toplotne črpalke zemlja/voda ali voda/voda, ki izkoriščajo toploto zemlje ali podtalnice. Zaradi vse boljših karakteristik se danes vse bolj uveljavlja tudi gradnja toplotnih črpalk zrak/voda.


5. Energija sonca

Brezplačno energijo sonca lahko izkoristimo bistveno bolje kot le za pasivno ogrevanje stavbe skozi steklene površine. V zadnjih letih se s skokovitim razvojem sončnih elektrarn, neizčrpna in brezplačna energija sonca vse bolj koristi za pridobivanje električne energije.

Energija sonca se v sončnih celicah neposredno pretvarja v enosmerno električno napetost, ki jo razsmernik nato pretvori v izmenično napetost, ki se posreduje v omrežje.

Z vgradnjo ustrezne sončne elektrarne lahko celotno energijo za delovanje stavbe proizvedemo sami, kar bo v prihodnosti z dodatnim razvojem hranilnikov električne energije vodilo v samozadostnost vašega doma. S sodelovanjem s podjetjem BMW Group Slovenija in znamko BMW i v podjetju Lumar že danes združujemo trajnostno bivanje in mobilnost, izgradnja sončne elektrarne predstavlja povezovalni člen, ki združi vse tri elemente v celovito trajnostno zgodbo. Z vgradnjo sončne elektrarne bo vaše bivanje v hiši Lumar že od prvega dne brez stroškov za električno energijo.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn