NOVICE

10. 03. 2018

Razvojni projekti podjetja LUMAR

Lumar je razvojno in inovativno naravnano podjetje. Zato v sklopu razvojnega oddelka podjetja razvijamo produkte in rešitve, ki so energetsko učinkovite, trajnostne in v svojem življenjskem ciklu minimalno obremenjujejo okolje.

Lumar - Razvojni projekti podjetja LUMAR

INTELIGENTNI DOM NOVE GENERACIJE ZASNOVAN NA PAMETNIH NAPRAVAH IN LESU

Podjetje LUMAR IG, d.o.o. je član konzorcija, ki je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »RRI v verigah in mrežah vrednosti« – sklop 1: » Spodbujanje izvajanja raziskovalno - razvojnih programov (TRL 3-6)« za sofinanciranje operacije »Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu – IQ DOM«, ki jo delno financira Evropska unija iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba: Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu; specifični cilj: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.

V okviru programa IQ DOM bomo razvili tehnološke rešitve katere bodo povezane med seboj tvorile »Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu«. Tak dom bo zgrajen iz človeku prijaznih naravnih materialih – zlasti lesu, ter bo hkrati predstavljal novo paradigmo na področju prilaganja človeku z neinvazivno umetno inteligenco. Značilnost razvitih tehnologij oziroma končnih gradnikov bo integracija, adaptivnost ter napredna človeku prijazna inteligenca. V procesu sestave bo integrirana celotna lesna veriga Slovenskega lesa.

Rešitve, ki jih bomo razvili v okviru programa pokrivajo vsa fokusna področja in tehnologije prednostnega področja Pametne zgradbe in dom z lesno verigo Slovenske Strategije Pametne specializacije S4 napredne bivalne enote, napredni na lesu temelječi gradbeni materiali, kompoziti in produkti, pametne, tihe in varčne naprave ter inteligentni sistem upravljanja z energetsko avtonomijo. Raziskave in razvoj bomo izvajali v okviru renomiranih univerz in uspešnih podjetij s čimer bomo zagotovili njihovo mednarodno konkurenčnost, objavljivost, funkcionalnost in širok tržni potencial. Razvili bomo vrhunske rešitve na področju naprednih bivalnih enot, ki bodo predstavljale presežek na evropskem in svetovnem trgu. Vsi elementi skupaj bodo tvorili celoto inteligentnega, najbolj multidisciplinarno dodelanega in povezanega bivalnega okolja do sedaj v Sloveniji ter morda celo na ravni celotne EU. Več o projektu si lahko preberete spletni strani IQ DOM.

 

     

-----------------------------------------------------------

 

LUMAR RAZVIJA MOBILNE OBJEKTE MICROLOFT

V podjetju Lumar aktivno razvijamo nove mobilne objekte - MICROLOFT. Del sredstev za razvoj produkta MICROLOFT je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Everopskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj projekta je razvoj nove inovativne zložljive mobilne enote, primerne za širok namen uporabe. Mobilne enote bo odlikoval sodoben dizajn, optimalna energetska učinkovitost in inovativen način sestave, ki omogoča tudi enostaven transport.

Naložbo sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropski sklad za regionalni razvoj.

 

ostale novice

facebook
Youtube
twitter
LinkedIn
instagram
LinkedIn