Prednosti skoraj nič-energijskih hiš Lumar

Osnovno vodilo podjetja Lumar je stalen razvoj ob najvišji kakovosti končnega izdelka. V podjetju se zavedamo pomena energijske učinkovitosti in trajnostnega razvoja, z obvezo, da bodo tudi naši zanamci lahko občudovali lepote našega okolja.

Odločitev o gradnji novega doma je za večino investitorjev enkratna življenjska odločitev. Danes je na trgu na voljo veliko informacij in ponudnikov za gradnjo energetsko učinkovitih hiš, zato je odločitev komu zaupati gradnjo svojega novega doma in prihrankov vse prej kot enostavna. Kakovost Lumarjevih montažnih hiš potrjuje veliko število zadovoljnih kupcev, ki že leta uživajo v svojih Lumarjevih hišah. Našo kakovost potrjujejo s strani evropskih institucij pridobljeni certifikati in dodatno preverjanje kakovosti v fazi izvedbe, ki ga sami izvajamo v fazi montaže.


Maksimalno ugodje ob minimalni porabi

Skoraj nič-energijska hiša je mnogo več kot energijsko optimiran montažni objekt. Zato smo se že pri izbiri materialov odločili, da vam ponudimo najboljše in zdravju prijazne naravne materiale. Leseno nosilno konstrukcijo smo zvočno in toplotno izolirali s celulozno izolacijo ter fasado z lesno-vlaknenimi fasadnimi ploščami. Uporabljeni materiali zagotavljajo, da je konstrukcija difuzijsko odprta. Odlična toplotna zaščita ovoja (U<0,1 W/m2K), minimalne toplotne in prezračevalne izgube ter ustrezna zrakotesnost ovoja (n50<0,6 h-1) zagotavljajo, da je potreba po toploti za ogrevanje v skoraj nič-energijskih hišah manjša od 15 kWh/m²a (kar lahko enačimo s porabo 1,5 l kurilnega olja na m² na leto). Odlična izolacija ovoja, detajli, izvedeni brez toplotnih mostov, in za skoraj nič-energijske hiše primerno stavbno pohištvo, zagotavljajo višje notranje površinske temperature, kar pripomore k manjši asimetriji sevanja in posledično k višjemu bivalnemu ugodju v prostorih.


Certificirana kakovost konstrukcij

V Lumarju se zavedamo, da je skoraj nič-energijska hiša več kot skupek odličnih komponent. Odločilnega pomena sta pravilno načrtovanje vseh detajlov ter kakovostna in natančna izvedba.

Montažna gradnja je zelo razvita v nemško govorečem delu Evrope, zato sta nemški Ü znak kakovosti in avstrijski ÜA znak kakovosti ena bolj pomembnih certifikatov za evropski trg. ÜA znak je bil tudi osnova za pridobitev Evropske tehnične ocene (ETA). Le-ta potrjuje bistvene zahteve glede varnosti objekta; od mehanske odpornosti in stabilnosti do požarne varnosti in ugodne bivalne klime. Uspešno pridobljena evropska tehnična ocena je osnova za izdajo CE znaka, v okviru katere se izvaja stalen nadzor kakovosti uporabljenih materialov in proizvodnih procesov. Z vidika energetske učinkovitosti kakovost naših skoraj nič-energijskih hiš s porabo energije pod 15kWh/m2a potrjujejo uspešno pridobljeni certifikati nemškega Passivhaus inštituta.


Kakovost v fazi gradnje

Ustvarjanje novega doma je pomembna življenjska odločitev in velika naložba. Tega se v Lumarju dobro zavedamo, zato je naš cilj v prvi vrsti zadovoljstvo kupcev naših hiš.

Gradnja hiše je kompleksen proces, če k temu dodamo še izredno stroge zahteve pri gradnji skoraj nič-energijskih hiš, dobimo proces, ki zahteva veliko znanja in skladnega sodelovanja različnih strokovnjakov. Za izpolnitev končnega cilja, vrhunskega bivalnega ugodja, gradbenim komponentam dodajamo naše vrhunsko znanje, večletne izkušnje, pravilno načrtovanje in izjemno obvladovanje detajlov. Našo kakovost in tehnološko naprednost pa potrjujejo številni tuji in domači certifikati ter nagrade.

V podjetju Lumar smo zbrali skupino strokovnjakov, ki vam bodo svetovali in vas spremljali v vseh fazah gradnje, vse do vselitve v vašo hišo.


Projektiranje in proizvodnja

Izhodišče pri projektiranju tipskih hiš Lumar so inovativnost, racionalnost in energijska učinkovitost. Z individualnim pristopom bomo za vsako hišo poiskali optimalne projektantske in izvedbene rešitve, da bo vaš objekt energetsko kar najbolj učinkovit. Uporaba programa za projektiranje hiš PHPP (Passivhaus Projketirungs Paket) pri nas ni več novost. Z njim vam lahko že v fazi projektiranja optimiramo vašo skoraj nič-energijsko hišo. Proizvodnja elementov v proizvodni hali je ena bistvenih prednosti montažne gradnje. Neodvisnost od vremenskih pogojev in stalen nadzor nad proizvodnjo smo skupaj z novimi tehnično izpopolnjenimi stroji izkoristili za milimetrsko natančnost pri proizvodnji elementov. Prav natančnost ima velik delež pri zagotavljanju končne kakovosti in posredno omogoča hitro in čisto montažo.


Zakaj skoraj nič-energijska hiša?

Zato, ker se zavedamo, da je visoko bivalno ugodje ena najpomembnejših lastnosti vašega novega doma. Zato, ker se zavedamo pomena energijske učinkovitosti in trajnostnega razvoja, saj imamo na voljo le eno zemljo. Zato, ker se zavedamo, da zaloge fosilnih goriv niso neskončne. Vse to so bila naša osnovna vodila pri razvoju pasivnih hiš in jih danes prenašama na skoraj nič-energijskih hiše s porabo energije pod 15kWh/m2a. Stalno vlaganje v razvoj in izboljšavo tehnoloških procesov, uporaba najboljših materialov in izkušnje iz postavljenih več kot 160 skoraj nič-energijskih hiš s porabo pod 15kWh/m2a nam omogočajo, da vam danes za gradnjo skoraj nič-energijskih montažnih hiš ponudimo optimirane hiše, grajene s certifciranima tehnologijami Lumar PASIV EKO in Lumar PASIV ENERGY, ter s sistemom Lumar PRESTIGE.


Blowerdoor test

Blowerdoor test oz. meritev zrakotesnosti je obvezna meritev vsake skoraj nič-energijske hiše s porabo pod 15kWh/m2a. Z njo dokazujemo zračno prepustnost ovoja konstrukcije (zrakotesnost konstrukcije), za skoraj nič-energijske hiše znaša zgornja dovoljena vrednost n50 < 60 h-1, skladno z zakonodajo (PURES) so definirane zgornje vrednosti tudi za ostale stavbe. Meritev deluje na osnovi zračnega toka, ki je povzročen z razliko tlakov med zunanjostjo in notranjostjo objekta. Rezultat nam poda količino zraka, ki pri podtlaku oz. nadtlaku 50 Pa prehaja skozi gradbeno konstrukcijo. Meritev je obvezna za vse skoraj nič-energijske hiše subvencionirane s strani Eko sklada, obenem pa tudi garancija za dolgo življenjsko dobo vaše hiše. Zrakotesnost naših hiš preverjamo tudi v kasnejšem obdobju, saj lahko le tako sledimo obnašanju hiše na dolgi rok.


Termografska analiza

Termografska analiza je obvezen pripomoček pri gradnji energetsko učinkovitih hiš, ki se uporablja za analizo posameznih izvedbenih detajlov. Termografska kamera omogoča izredno natančno meritev temperature in porazdelitev toplote na površini objekta. S temperaturnimi razlikami, razvidnimi iz termografskih posnetkov lahko v konstrukciji določimo dele, kjer nastajajo večje toplotne izgube. Pri veliki temperaturni razliki govorimo o toplotnih mostovih. Pri gradnji energetsko učinkovitih hiš, z odlično izolacijo ovoja, imajo toplotni mostovi velik vpliv na energijsko bilanco kot tudi na bivalno ugodje. Termografski posnetek vaše Lumar hiše je dokazilo za vas, da je vaša hiša zgrajena brez toplotnih mostov ter potrditev kakovosti našega dela. Termografsko analizo opravljamo tudi po nekaj letih, saj tako dokazujemo brezhibnost našega konstrukcijskega sistema.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn