Zero Emission Living

V podjetju Lumar že več kot desetletje narekujemo in oblikujemo trende na področju montažne gradnje. S pasivno, plus energijsko in nekoliko kasneje še z aktivno hišo, smo kot prvi slovenski proizvajalec montažnih hiš in objektov razvili takšno tehnologijo in energetske rešitve, ki so učinkovite, trajnostne in v svojem življenjskem ciklu minimalno obremenjujejo okolje. 

 

Zerro Emission Living - Lumar

 

ZERO EMISSION LIVING ni zgolj ideja, ampak je nadaljevanje naših
do sedanjih aktivnosti. ZERO EMISSION LIVING je naša obveza in usmeritev za prihodnost. Zavedamo se namreč, da dom ni več le hiša v kateri preživljamo čas z družino in prijatelji, ampak postaja stičišče različnih tehnologij v konceptu trajnostnega bivanja. Zato bomo svojo
pozornost v prihodnje še intenzivneje usmerjali v razvoj in implementacijo rešitev za življenje brez emisij. Rešitev, ki bodo na celovit in holističen način obravnavale vse vidike, ki vplivajo na naše bivanje – od zvoka, zraka, temperature, dnevne svetlobe, stroškov
delovanja objekta v celotnem življenjskem ciklu, izrabe obnovljivih virov energije … .

Pri tem pa bivanje ne razumemo ozko in ga ne povezujemo zgolj s hišo. Zato bomo v koncept smiselno vključevali tudi vse druge dejavnike, ki vplivajo na nas in naše okolje - trajnostna mobilnost, samooskrba s hrano, ravnanje z odpadki in drugimi viri … .

Koncept ZERO EMISSION LIVING v podjetju Lumar razumemo kot skupek celovitih rešitev na področju trajnostnega in brez emisijskega bivanja, ki bodo imele pozitiven vpliv na več generacij. Zakaj? Ker verjamemo, da je to edini odgovor za ohranitev našega planeta.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn