Koncept skoraj nič-energijske hiše Lumar

Razvoj novih materialov, tehnologij in predvsem zavedanje o omejeni količini fosilnih goriv je spodbudilo gradnjo energijsko vse bolj učinkovitih objektov. 

Po pasivnih hišah, se danes skladno z evropsko direktivo ter splošnim zavedanjem o pomenu energetske učinkovitosti, vse bolj uveljavlja standard skoraj nič-energijske hiše (SNEH). Standard skoraj nič-energijskih hiš predvideva porabo toplote manjšo od 25 kWh/m2 a, ob minimalni porabi pa predvideva tudi maksimalno izrabo obnovljivih virov energije.

Izpolnjevanje zahtev skoraj nič-energijske hiše terja razvoj in optimizacijo celotnega objekta, od izolacije ovoja, izvedbenih detajlov, izbire stavbnega pohištva, do izibire ustreznega sistema ogrevanja in prezračevanja. V podjetju Lumar smo te zahteve izpolnjevali že pri gradnji pasivnih hiš, kjer smo se s prvo pasivno hišo v letu 2007 in več kot 180 postavljenimi pasivnimi hišami, uveljavili kot pionirji pasivne gradnje. Hkrati smo našo celotno pasivno tehnologijo in dve pasivni hiši certificirali pri nemškem Passivhaus inštitutu. Glede na dejstvo, da Eko sklad razpisuje nepovratne spodbude oz. subvencije za skoraj nič-energijske objekte in bo gradnja skoraj nič-energijskih objektov z Evropsko direktivo obvezna po letu 2020, smo kot prvi slovenski proizvajalec leta 2017 začeli z uvajanjem imena skoraj nič-energijske hiše (SNEH). Naredili smo tudi korak naprej, saj v vse naše hiše standardno vgrajujemo prezračevalni sistem. S tem hiša že danes izpolnjuje tehnične zahteve standarda skoraj nič-energijskih hiš. Z nadgradnjo vaše hiše s sončno elektrarno bo vaša hiša električno energijo za delovanje proizvedla kar sama. V sodelovanju s podjetjem BMW pa bivanje nadgrajujemo in povezujemo tudi s trajnostno mobilnostjo.

Na energetsko učinkovitost hiše vplivajo številni dejavniki, od arhitekturne zasnove ter vse do umestitve hiše na parcelo. Na osnovi vaših želja in ustreznih energetskih preračunov bomo poiskali optimalno rešitev za vaš nov dom. Nove smernice ter tehnične zahteve skoraj nič-energijskih hiš smo uporabili tudi pri delitvi energetskih razredov naših hiš. Vse naše hiše so danes skoraj nič-energijske, kar je označeno z znakom SNEH. Dodatno pa večina naših hiš izpolnjuje pogoje Eko sklada, s porabo manjšo od 15 kWh/m2a in je za njih možno pridobiti tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada. Te hiše smo za lažje iskanje označili z znakom SNEH <15. Ne glede na energetsko učinkovitost pa vam lahko vašo hišo nadgradimo v E⁺ HIŠO ali v aktivno hišo.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn