Konstrukcijski sistemi

Znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili pri konstruiranju, certificiranju in gradnji skoraj nič-energijskih hiš, smo v Lumarju prenesli na vse naše montažne hiše.


Osnova za trajnostno gradnjo

Skoraj-nič energijske hiše so danes standard, opredeljen z zahtevami na ravni Evropske unije kot tudi Slovenije. Za njih velja, da za svoje delovanje porabijo minimalno dodatno energijo, v čim večji meri pridobljeno iz obnovljivih virov energije. S standardom pasivne hiše, ki smo ga razvili pred več kot 15 leti smo naredili odlične temelje, ki jih danes z nadaljnjim razvojem nadgrajujemo in predstavljajo osnovo vsake Lumar hiše. Ob upoštevanju smernic trajnostne gradnje pa se sodobne hiše enakovredno ocenjujejo po treh kriterij; energiji izraženi predvsem skozi energetsko učinkovitost, bivalnim ugodjem, ki upošteva osvetljenost, zvočno izolativnost, kakovost zraka in drugo ter vplivi na okolje. Premišljeni in optimirani konstrukcijski sistemi predstavljajo osnovo vsake naše hiše.

 

REŠITEV JE V TEHNOLOGIJI IN OPTIMIZACIJI

Rezultat treh desetletij izkušenj iz gradnje, sodobne tehnologije in tehnično dovršenih materialov, je premišljen izbor konstrukcijskih sistemov. Vsak od njih ponuja najboljšo kombinacijo materialov in ostalih elementov hiše za doseganje želene energetske učinkovitosti. S tem nam je uspelo doseči ugodno razmerje med kakovostjo in ceno.

 

DIFUZIJSKO ODPRTA GRADNJA KOT STANDARD

Bivalno ugodje je eden ključnih parametrov trajnostne gradnje, če toliko bolj ob upoštevanju dejstva, da ljudje več kot 90% našega časa preživimo v zaprtih prostorih.. Visoko stopnjo bivalnega ugodja lahko zagotovimo z ustrezno osvetljenimi prostori, pravilno izbiro materialov, ki zagotavljajo dobro toplotno stabilnost konstrukcije in tehnično dovršenimi detajli. V smislu optimiranja celotnega objekta in vseh njegovih elementov smo v podjetju Lumar sprejeli odločitev, da za prav vse konstrukcijske sisteme ponudimo kot difuzijsko odprte sisteme. Odlikuje jih sposobnost prehajanja vodne pare skozi konstrukcijo. Za toplotno izolacijo smo izbrali materiale, ki ponujajo dobre tehnične karakteristike in doprinesejo k boljši bivalni klimi. Naše konstrukcije so izolirane z lesnimi vlakni, celulozno in mineralno izolacijo.

 

SKORAJ NIČ-ENERGIJSKA HIŠA – STANDARD LUMAR

Več kot 15 letne izkušnje z gradnjo pasivnih hiš so odličen temelj za nadaljnji razvoj naših hiš. Znanje, ki smo ga iz pasivnih hiš prenašali na nizkoenergijske hiše, danes predstavlja osnovo prav vsake naše skoraj-nič energijske hiše.  

Osnovo, ki smo jo nadgradili s standardnimi rešitvami; od tehnoloških detajlov, izbora stavbnega pohištva, sistema ogrevanja, do izvedbenih detajlov, danes odlikujejo vse Lumar hiše. Rezultat je sodoben trajnosten dom, ki vam nudi visoko bivalno ugodje ob nizkih obratovalnih in vzdrževalnih stroških ter majhnim vplivom na okolje. 

 

K visokemu bivalnemu ugodju doprinese tudi prezračevalni sistem, ki predstavlja standardno rešitev v vsaki naši hiši. Z nadgradnjo vaše hiše z ustrezno sončno elektrarno bo vaša hiša električno energijo za delovanje proizvedla kar sama.


Zunanje stene

Lumar Prestige 3.0

TEHNIČNI OPIS

Konstrukcijski sistem LUMAR PRESTIGE 3.0 predstavlja izhodiščni konstrukcijski sistem za gradnjo hiš Lumar. Osnovna nosilna konstrukcija je izolirana s 160 mm mineralne volne in skupaj z mineralno fasadno izolacijo tvori difuzijsko odprt sistem gradnje. Konstrukcijski sistem ponuja zelo dobre toplotne karakteristike. Dvojna obloga sten v kombinaciji OSB plošče (15 mm) in mavčno vlaknene plošče (10 mm) ponuja odlično potresno varnost, zvočno zaščito in prijetno bivalno klimo. Konstrukcijski sistem je zasnovan tako, da lahko že v vgradnjo tega sistema kandidrate za nepovratne finančne spodbude Eko sklada.

 

TEHNIČNI PODATKI

01 Končni sloj fasade 2 mm
02 Armirna malta in mrežica 5 mm
03 Fasadna izolacija 140 mm
04 OSB plošča 15 mm
05 Lesena nosilna konstrukcija 160 mm
  Mineralna toplotna in zvočna izolacija 160 mm
06 Parna ovira 0,2 mm
07 OSB plošča 15 mm
08 Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

 

DEBELINA STENE 347 mm
DEBELINA IZOLACIJE 300 mm
Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,12 W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa 0,14 W/m2K


Lumar Masiv iQwood – DLT

TEHNIČNI OPIS

Za gradnjo hiš z masivno leseno konstrukcijo vam ponujamo inovativni konstrukcijski sistem LUMAR MASIV iQwood, izdelan iz masivnega lesa smreke, mozničenega z bukovimi mozniki. Gre za difuzijsko odprt konstrukcijski sistem, izdelan popolnoma brez lepil ali drugih kemičnih dodatkov. Omogočajo vrhunsko kakovost bivanja in zdravo bivalno klimo, hkrati pa nudijo visoko tehnološko dovršenost.

 

TEHNIČNI PODATKI

01 Končni sloj fasade 2 mm
02 Armirna malta in mrežica 5 mm
03 Fasadna izolacija 200 mm
04 Vidna stena iQwood  90 mm

 

DEBELINA STENE 297 mm
DEBELINA IZOLACIJE 200 mm
Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,15 W/m2K

Lumar Prestige Eko 3.0

TEHNIČNI OPIS

Ob dodatnem upoštevanju okoljskih vplivov vgrajenih  materialov smo naš izhodiščni konstrukcijski sistem nadgradili v sistem LUMAR PRESTIGE EKO 3.0. Odlikuje ga izbor naravnih izolacijskih materialov; celuloznih in lesnih vlaken, ki ponuja odlično toplotno stabilnost konstrukcije in zaščito pred poletno vročino. Tudi z izborom tega sistema vam zagotovimo visoko energetsko učinkovit dom, za katerega lahko pridobite nepovratne finančne spodbude Eko sklada.

 

TEHNIČNI PODATKI

01 Končni sloj fasade 2 mm
02 Armirna malta in mrežica 3 mm
03 Fasadna izolacija 140 mm
04 OSB plošča 15 mm
05 Lesena nosilna konstrukcija 160 mm
  Celuozna toplotna in zvočna iziolacija 160 mm
06 Parna ovira 0,2 mm
07 OSB plošča 15 mm
08 Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

 

DEBELINA STENE 347 mm
DEBELINA IZOLACIJE 300 mm
Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,12 W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa 0,13 W/m2K

Lumar Masiv – CLT

TEHNIČNI OPIS

Konstrukcijski sistem LUMAR MASIV je namenjen vsem tistim, ki želite pri gradnji hiše uporabiti masivno leseno konstrukcijo. Nosilno konstrukcijo predstavljajo križno lepljene masivne lesene plošče, ki jih iz zunanje in notranje strani dodatno izoliramo z mineralno izolacijo. Na notranji strani to predstavlja 60 mm debela inštalacijska ravnina v kateri so izvedeni vsi razvodi inštalacij. Z zunanje strani je vgrajenih 200 mm fasadne izolacije. Namesto mineralne izolacije lahko uporabimo tudi izolacijo iz lesnih vlaken. Konstrukcijski sistem je razvit za kompleksnejše arhitekturne zasnove in za vse, ki želijo hišo grajeno iz masivnega lesa. Tudi pri gradnji hiš s tem sistemom lahko kandidirate za nepovratne finančne spodbude Eko sklada.

 

TEHNIČNI PODATKI

01 Končni sloj fasade 2 mm
02 Armirna malta in mrežica 5 mm
03 Fasadna izolacija 200 mm
04 Nosilna lesena konstrukcija - križno lepljene plošče 100 mm
05 Lesena podkonstrukcija 60 mm
  Toplotna in zvočna izolacija 60 mm
06 Mavčno-kartonska plošča 15 mm

 

DEBELINA STENE 382 mm
DEBELINA IZOLACIJE 260 mm
Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,12 W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa 0,13 W/m2K


Lumar Pasiv Eko

TEHNIČNI OPIS

S strani Passivhaus inštituta certificiran konstrukcijski sistem Lumar PASIV EKO je bil razvit za gradnjo prvih pasivnih hiš in še danes predstavlja tehnološko dovršen sistem. Z izbranimi naravnimi materiali in odličnimi tehničnimi parametri zagotavlja najvišjo raven bivalnega ugodja ob minimalni porabi energije, obenem pa tudi najvišjo subvencijo Eko sklada.***

TEHNIČNI PODATKI

01 Končni sloj fasade 2 mm
02 Armirna malta in mrežica 6 mm
03 Fasadna izolacija iz lesnih vlaken 60 mm
04 Lesena nosilna konstrukcija izvedena z I nosilci 360 mm
Celuozna toplotna in zvočna izolacija 360 mm
05 OSB plošča 15 mm
06 Mavčno-vlaknena plošča 12,5 mm

 

DEBELINA STENE 455,5 mm
DEBELINA IZOLACIJE 420 mm
Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,1 W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa 0,1 W/m2K

Lumar Pasiv Energy 3.0

TEHNIČNI OPIS

Konstrukcijski sistem LUMAR PASIV ENERGY 3.0 odlikuje dobra sestava in premišljena izbira materialov. Izbrani materiali zagotavljajo odločno toplotno izolativnost ter difuzijsko odprt sistem gradnje. Prednost konstrukcijskega sistema ponuja dodatna inštalacijska ravnina na notranji strani, v kateri so izvedeni razvodi inštalacij. Tehnološko dovršenost potrjuje certifikat Passivhaus inštituta, znotraj katerega so preverjeni vsi ključni detajli za gradnjo. S hišo grajeno v konstrukcijskem sistemu Lumar Pasiv Energy 3.0 lahko kandidirate tudi za nepovratna sredstva Eko sklada za gradnjo skoraj nič-energijskih hiš.

TEHNIČNI PODATKI

01 Končni sloj fasade 2 mm
02 Armirna malta in mrežica 5 mm
03 Fasadna izolacija 140 mm
04 OSB plošča 15 mm
05 Lesena nosilna konstrukcija 160 mm
Mineralna toplotna in zvočna izolacija 160 mm
06 Parna ovira 0,2 mm
07 Lesena podkonstrukcija 60 mm
Mineralna toplotna in zvočna izolacija 60 mm
08 OSB plošča 15 mm
09 Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

 

DEBELINA STENE 407 mm
DEBELINA IZOLACIJE 360 mm
Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,11 W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa 0,12 W/m2K

Strehe

Strešna konstrukcija predstavlja pomemben element ovoja vsake hiše, ne zgolj z vidika energetske učinkovitosti, ampak tudi zaščite pred vremenskimi vplivi in trajnosti objekta. Kakovostno izolirana strašna konstrukcija, ponuja dobro toplotno zaščito, kvalitetna kritina in kakovostno izvedeni detajli pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tako strehe kot hiše.


Streha Lumar

TEHNIČNI OPIS

S premišljeno izolirano strešno konstrukcijo zaokrožujemo toplotno izolativni ovoj hiše, ki je osnova za visoko energetsko učinkovitost. Pri mansardnih hišah strešno konstrukcijo sestavljajo leseni špirovci in škarniki polno izolirani z mineralno izolacijo in dodatno podkonstrukcijo na spodnji strani, v kateri so razpeljane inštalacije sočasno pa daje dodaten prostor za izolacijo. S 300 mm skupne debeline izolacije ponuja dobro toplotno izolativnost. Na notranji strani je zaprta z mavčno-kartonsko ploščo, na zunanji strani so špirovci zaščiteni s kakovostno sekundarno kritino, na katero so nameščene lesene letve za prezračevanje in kritino.

 

TEHNIČNI PODATKI

01 Letve 50 mm
02 Prezračevalne letve 70 mm
03 Sekundarna kritina 0,2 mm
04 Špirovci 240 mm
  Mineralna toplotna in zvočna izolacija 240 mm
05 Parna ovira 0,2 mm
06 Lesena podkonstrukcija 60 mm
  Mineralna toplotna in zvočna izolacija 60 mm
07 Ognjevarna mavčno kartonska plošča 12,5 mm

 

DEBELINA STREHE 433 mm
DEBELINA IZOLACIJE 300 mm
Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,13 W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa 0,15 W/m2K

Streha Lumar Pasiv

TEHNIČNI OPIS

Pri hišah s polno etažno višino strešno konstrukcijo izvedemo s prefabriciranimi žebljanimi paličnimi nosilci. Izolirani s 300 mm mineralne izolacije, z ustreznim prezračevanjem podstrešnega prostora preprečujemo poletno pregrevanje. Na spodnji strani nosilcev so nameščene letve v katerih je razpeljan razvod inštalacij. Konstrukcija je s spodnje strani zaprta z mavčno-kartonsko ploščo. 

 

TEHNIČNI PODATKI

01 Letve 50 mm
02 Prezračevalne letve 70 mm
03 Sekundarna kritina 0,2 mm
04 Leseni žebljani palični nosilci 300 mm
  Mineralna toplotna in zvočna izolacija 300 mm
05 Parna ovira 0,2 mm
06 Letve 60 mm
07 Ognjevarna mavčno-kartonska plošča 12,5 mm

 

DEBELINA STREHE 493 mm
DEBELINA IZOLACIJE 300 mm
Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,13 W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa 0,13 W/m2K

Notranje stene

Notranja stena Lumar 3.0

TEHNIČNI OPIS

Notranje stene v hišah Lumar so debeline 15 cm, tudi tukaj uporabljamo obojestransko dvojno oblogo. Nosilna konstrukcija je debeline 10 cm in je zapolnjena s 5 cm zvočne izolacije. Obojestransko je zaprta z dvojno oblogo, OSB ploščo debeline 15 mm in mavčno-vlakneno ploščo debeline 10 mm. Dvojna obloga prinaša pomembne prednosti na področju potresne zaščite, preprečevanja nastajanja lasnih razpok in možnosti obešanja večjih bremen.

 

TEHNIČNI PODATKI

01 Mavčno-vlaknena plošča 10 mm
02 OSB plošča 15 mm
03 Toplotna in zvočna izolacija iz mineralne volne oz. lesnih vlaken pri sistemu BIO 50 mm
04 Nosilna lesena konstrukcija 100 mm
05 OSB plošča 15 mm
06 Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

DEBELINA STENE 150 mm
Zvočna izolativnost stene Rw 45 dB
Požarna odpornost REI 45

Notranja stena Lumar Silent 3.0

TEHNIČNI OPIS

Premišljena konstrukcija notranje stene doprinese tudi k boljši zvočni izolativnosti med posameznimi sobami. V ta namen smo razvili notranjo steno LUMAR SILENT 3.0, kot nadgradnjo naše osnovne stene, ki nudi še boljšo zvočno izolativnost. Nosilna konstrukcija je polno izolirana s celulozno izolacijo in zaprta z dvojno oblogo iz OSB plošč debeline 15 mm in mavčno-vlakenenih plošč debeline 10 mm. Dodatno je med oblogo in konstrukcijo nameščen še dilatacijski trak, ki znižuje prenos zvoka po konstrukciji.

 

TEHNIČNI PODATKI

01 Mavčno-vlaknena plošča 10 mm
02 OSB plošča 15 mm
03 Dilatacijski trak 50 mm
04 Nosilna lesena konstrukcija 100 mm
Zvočna izolacija iz celuloznih vlaken 100 mm
05 OSB plošča 15 mm
06 Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

DEBELINA STENE 150 mm
Zvočna izoliranost Rw, R: 47 dB
Požarna odpornost: REI 60

* izboljšanje za 3 dB
** toplotna in zvočna izolacija iz celuloznih vlaken
100 mm pri steni SILENT (dodatno za 3 dB)


Notranja stena Lumar iQwood

TEHNIČNI OPIS

Tudi notranje masivne lesene stene Lumar iQwood so izdelane iz lesa smreke, križno postavljene deske so mozničene z bukovimi mozniki. Mozniki na notranji strani so lahko vidni, lahko pa ostanejo nevidni, odvisno od želje naročnika in arhitekta. Na vidni strani je možna izbira različnih vrst lesa. Stene so izdelane popolnoma brez lepil ali drugih kemičnih dodatkov ter so difuzijsko odprte. V kombinaciji z ilovnatimi ometi omogočajo vrhunsko kakovost bivanja in zdravo bivalno klimo, hkrati pa nudijo visoko tehnološko dovršenost.

TEHNIČNI PODATKI

01 Mavčno-kartonska plošča 12,5 mm
02 Mavčno-kartonska plošča 12,5 mm
03 Lesena podkonstrukcija 50 mm
04 Vidna stena iQwood  90 mm

DEBELINA STENE 165 mm
facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn