Projekt R9
SNEH

Zračni in svetli dnevno bivalni prostori ter intimni in udobni spalni prostori, ponujajo maksimalno ugodje bivanja na 447 kvadratnih metrov. Pritličje sestavljajo prostorna kuhinja in jedilnica, ki omogočata izhod na teraso ter dnevna soba, ki povezujejo pritličje s klubsko sobo in fitnesom v kletni etaži.

Spalni prostori zajemajo dve sobi, kabinet in udobno spalnično suito. Jasna delitev programa je izražena z igro dveh različnih volumnov. Izpostavljen dnevno bivalni del je višji in podkleten, spalni pa nižji in postavljen v zaledju. Hiša svojo dinamiko popestri z ravno streho, ki v obliki tankega napušča zalebdi nad obema volumnoma.

447,00 m2

Bivalna
površina

23,26x18,74 m

Zunanje
dimenzije

-

Kolenska
stena

Naklon
strehe

Ravna

Tip
strehe
facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn