NOVICE

01. 02. 2024

Več kot 90 % električne energije iz lastnih virov

Ob sprejetju trajnostne poslovne strategije smo si v Lumarju zastavili okoljske cilje oz. zaveze, s katerimi želimo do leta 2025 postati ogljično nevtralno podjetje. Danes več kot 90 % električne energije proizvedemo iz lastnih virov.

Lumar - Več kot 90 % električne energije iz lastnih virov

V zadnjih dveh desetletjih smo ustvarili številne domače trende na področju trajnostne gradnje lesenih montažnih objektov. Kot prvi slovenski proizvajalec lesenih montažnih objektov smo leta 2018 sprejeli trajnostno poslovno strategijo, v okviru katere dosegamo ravnovesje med svojimi okoljskimi, socialnimi in gospodarskimi dejavnostmi. »Prepričani smo, da je to najboljši način za dosego trajnostne prihodnosti na dolgi rok. Naše delovanje enakovredno vključuje vse vidike trajnostnega delovanja oz. enakovredno obravnavo vseh pet kapitalov, ki vplivajo na delovanje podjetja: naravni, človeški, družbeni, proizvodni in finančni. To dosegamo s trajnostnim delovanjem na ravni našega produkta kot celostnega delovanja podjetja,« je povedala vodja razvoja in trajnosti Nataša Teraž Krois.

Ob sprejetju trajnostne poslovne strategije smo si zastavili Zelene zaveze Lumar, s katerimi želimo v letu 2025 postati ogljično nevtralno podjetje. »Gre za zaveze, ki so zelo pomembne tudi našim kupcem, ki trajnost jemljejo kot svoj način življenja. Že leta 2021 smo namestili na našo proizvodno halo in poslovni objekt sončni elektrarni, ki nam zagotavljata več kot 90 % električne energije za naše delovanje. Prihranki izpustov CO2 zaradi lastne proizvodnje električne energije znašajo okoli 80t na leto, da bi absorbirali enako količino CO2, bi potrebovali okoli 1.600 dreves pove Nataša Teraž Krois. Nadaljnje prihranke CO2 smo v podjetju dosegli tudi s celovito prenovo poslovne stavbe in popolno elektrifikacijo delovnega voznega parka.

Zavestna odločitev za »odrast«

S sprejeto trajnostno poslovno strategijo smo še več poudarka dali strateški nabavi materialov in surovin, pri čemer ob tehničnih karakteristikah materiala, upoštevamo tudi okoljske kriterije, ki se izkazujejo z okoljskimi certifikati, vse večjo težo pa ima tudi transport, saj predstavlja eno večjih obremenitev okolja. Les kot ključni gradbeni element hiš dobavitelji dostavijo iz radija 200 km. Transport ni omejen zgolj z dostavo materialov ampak tudi z dobavo oz. odločitvijo, kje graditi. »Ob iskanju najbolj optimalnih in preverjenih trajnostnih nabavnih kanalov, smo se v skladu s sprejeto trajnostno poslovno strategijo zavestno odločili za "odrast" iz novih geografskih trgov. Ocenjujemo, da v naši panogi takšno delovanje ni ekološko in trajnostno, še posebej, če so gradbišča od naše proizvodnje, oddaljena več kot 5 do 6 ur vožnje. Čeprav se to sliši morebiti neambiciozno, ali utopično, verjamemo, da bodo skozi trajnostno poslovno transformacijo podjetja v naši panogi vedno bolj delovala lokalno. Pomemben je tudi vidik celovitosti storitve in kakovosti izvedbe, saj je oboje na oddaljenih lokacijah težje zagotavljati, še posebej pri interdisciplinarnem in tako zahtevnem produktu kot je hiša,« še doda Teraž Krois.

Ostale novice

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn