Lumar Komfort 200

Lumar Komfort 200

Lumar Komfort 200

248.31 m2

Bivalna
površina

2021

Leto
izgradnje

Miha Završnik

Arhitekturna
zasnova

Arhitektura linije Komfort izhaja iz enostavne zasnove tradicionalnih hiš s strmim naklonom strehe. Tlorisna razporeditev je prilagodljiva, udobno dimenzionirani prostori pa sledijo funkcionalnosti sodobnih bivanjskih slogov.

Interier: Tina Rugelj

Foto: Miran Kambič

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn