Lumar Lumis 150

Lumar Lumis 150

Lumar Lumis 150

149.92 m2

Bivalna
površina

2022

Leto
izgradnje

Prepoznavna podoba hiše Lumis izhaja iz obračanja hiše proti soncu. Izjemno kvalitetno osončeni bivalni prostori in obe otroški sobi v mansardi presegajo stereotipe o klasični mansardni hiši. Pravokotno lomljena dvokapna strešina obrača pogled na daljšo fasado, ki se smiselno orientira na sončno stran in hkrati predstavlja lice hiše same. V nasprotju s tem pogledom, deluje vhodna fasada izrazito nizko in nevsiljivo. Tlorisno nudi hiša funkcionalno dovršeno razporeditev z izjemno dobro osvetljenimi bivalnimi prostori.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn