Lumar Vitalis 147

Lumar Vitalis 147

Lumar Vitalis 147

147 m2

Bivalna
površina

2019

Leto
izgradnje

Miha Završnik

Arhitekturna
zasnova
facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn