Sistem prezračevanja

Da lahko omogočamo prijetno in zdravo bivalno klimo, moramo v vseh prostorih hiše zagotoviti zadostno količino svežega zraka. Ustrezno prezračevanje najpogosteje zagotovimo z zadostnim odpiranjem oken. Z gradnjo kakovostnih skoraj nič-energijskih hiš, kjer se izgube skozi ovoj manjšajo, predstavljajo ventilacijske izgube, ki nastajajo na račun prezračevanja, vse večji delež v končni energijski bilanci objekta. Ventilacijske izgube lahko minimiramo z vgrajenimi sistemi prezračevanja z rekuperacijo odpadne toplote, ki so danes obvezni sestavni del vsake skoraj nič-energijske hiše.

Sistem prezračevanja z vračanjem toplote zraka bo za doseganje energijske učinkovitosti skoraj nič-energijske stavbe postal skoraj obvezna komponenta vseh hiš. Z odličnim ovojem in ustrezno zrakotesnostjo minimiramo toplotne in ventilacijske izgube skozi ovoj stavbe. Za zagotavljanje ustrezne kakovosti zraka v prostoru je potrebno prostore redno zračiti in prav to v zimskem času pri minimalnih ostalih izgubah povzroča velike toplotne izgube. Z vgradnjo sistema prezračevanja z rekuperacijo zagotavljamo stalen dotok svežega in predhodno ogretega zraka, brez potrebe po odpiranju oken. Naprava zajema svež zrak iz okolja in ga preko čistilnih filtrov dovaja do rekuperatorja, kjer se predhodno ogreje s toploto izkoriščenega zraka. Ta se izsesava iz prostorov kot so kuhinja in kopalnica. Ohlajen izkoriščen zrak se odvaja iz hiše, predgret svež zrak pa se po ceveh neslišno dovaja v prostore.

V montažne hiše Lumar vgrajujemo preverjene in kakovostne sisteme prezračevanja, ki zagotavljajo stalen dotok zraka s tihim delovanjem in brez občutka prepiha.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn