SoNo arhitekti

SoNo arhitekti smo ponosni sodelavci podjetja Lumar IG d.o.o. Naše dosedanje sodelovanje je odlikoval posluh in spoštovanje do naših arhitekturnih zamisli. Sodelavci podjetja so k predstavljenim načrtom vedno pristopali strokovno in z velikim prizadevanjem predlagali rešitve za zahtevne tehnične probleme s katerimi se srečujemo. Naše ideje in arhitekturno zasnovo so v izvedbeni fazi pogosto obogatili s tehnološkimi in energetskimi novostmi na področju trajnostne montažne gradnje. S svojim posluhom za moderno arhitekturo, ki odlikuje naš biro, izjemno profesionalnim odnosom in inovativnimi rešitvami postavljajo nove standarde na področju montažne gradnje v evropskem oziroma svetovnem merilu.

Arhitekturni biro SoNo Arhitekti vse od ustanovitve leta 2007 stremi k ustvarjanju trajnostne, kvalitetne arhitekture, ki nastaja kot preplet študije arhitekturne teorije, proučitve lokacij in individualnih želja naročnikov ter primerne umeščenosti stavb v okolje. Veliko pozornosti namenjamo doseganju energetske učinkovitosti stavb.


Individualne hiše: SoNo arhitekti

Individualna hiša Lumar

Vzorčne hiše: SoNo arhitekti

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn