Slovenski paviljon za EXPO Milano 2015

Slovenski paviljon za EXPO Milano 2015

Paviljon je razdeljen na pet volumnov s trapezno obliko tlorisnih površin. Prvi volumen s strani zagotavlja glavni vhod za obiskovalce ter je tudi najvišja točka paviljona

800 m2

Bivalna
površina

2015

Leto
izgradnje

SoNo arhitekti

Arhitekturna
zasnova

Beseda arhitekta

O projektu

Paviljon je razdeljen na pet volumnov s trapezno obliko tlorisnih površin. Prvi volumen s strani zagotavlja glavni vhod za obiskovalce ter je tudi najvišja točka paviljona. Privablja poglede z dinamično obliko glavnega vhoda ter odprtim odrom, ki je nadkrit z impresivno konzolo. Pročelje s svojo trapezno obliko odpira prostor pred ulico Decumano in tvori odprt javni prostor znotraj same parcele. Sledijo mu še ostali štirje volumni, ki se enakomerno znižujejo. S svojo razgibanostjo izkazuje paviljon prehajanje alpskega hribovja, panonskih ravnic ter sredozemskega gričevja v obdelovalne površine, pod katerimi se skriva izjemen podzemni labirint kraških jam in kapnikov. Zahodna fasada je večinoma zastekljena z večjimi trikotno oblikovanimi okenskimi odprtinami, ki omogočajo poglede v notranjost razstavnega prostora. Ostale fasade so bolj zaprte in jih odlikujejo fasadni elementi sestavljeni iz lesenih letev, ki so deljene z jeklenimi profili bele barve s čimer dosežemo vzorec strukture lista in njegovih žilic.


Naravni materiali in trajnost

Paviljon je narejen iz naravnih materialov - pretežno iz lesa in stekla, saj je Slovenija ena najbolj gozdnatih evropskih držav, les pa je njena strateška surovina. Hkrati ga dopolnjujejo poudarjene ozelenjene stene zunaj in znotraj paviljona. Ob zahodni fasadi se med volumni oblikujejo ozelenjene terase trikotnih oblik. Več kot 60% parcele predstavljajo odprti prostori in ozelenitve, kar omogoča široko paleto hortikulturnega oblikovanja in urbane opreme, ki omogočajo likovno interpretacijo slovenske kulturne in naravne krajine.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn