Aktivna hiša Lumar

Aktivna hiša Lumar

Aktivna hiša predstavlja nadgradnjo pasivne hiše, z njo smo naredili pomemben korak v razvoju trajnostne gradnje in bivanju brez emisij.

149.77 m2

Bivalna
površina

2013

Leto
izgradnje

Košorok Gartner arhitekti

Arhitekturna
zasnova

V želji po preseganju togih prostorskih predpisov je aktivna hiša Lumar zasnovana kot združitev prostostoječe enostanovanjske in atrijske hiše, ki vključuje prednosti obeh stavbnih tipov. Hiša v pritličju v obliki črke L ter z garažo za dva avtomobila in zunanjo shrambo oblikuje intimen notranji atrij. Na južni strani se objekt odpira proti vrtu. Nadstropje je skladno s prostorskimi zahtevami oblikovano kot podolgovat volumen s simetrično dvokapnico. Dodatno dinamiko objekta poudarja niša na južni fasadi, ki se razteza čez dve nadstropji in daje objektu prepoznavno podobo. Hiša je skladno s pravili energijsko učinkovite zasnove in prostorskimi možnostmi na konkretni lokaciji obrnjena proti jugovzhodu. Večina okenskih odprtin je ob bivalnih prostorih na južni strani objekta.

Aktivna hiša predstavlja nadgradnjo energetsko učinkovite gradnje. Je koncept gradnje prihodnosti, ki nudi uporabniku zdravo in udobno bivanje brez negativnega vpliva na okolje. Aktivna hiša celostno obravnava vse tri ključne vidike:

ENERGIJA:

  • energijsko učinkovita zasnova stavbe
  • premišljena izbiratehničnih komponent integriranih v sam dizajn nizka potreba po energiji
  • majhna poraba primarne energije

 

BIVALNO UGODJE:

  • bivalna klima, ki promovira zdravje, udobje in dobro počutje človeka
  • zagotavljanje kakovostnega vizualnega in akustičnega ugodja, kvalitete zraka in toplotnega ugodja
  • izbira naravnih in uporabniku prijaznih gradbenih materialov
  • inteligenten in za uporabnika enostaven sistem upravljanja bivalne klime

 

VPLIV NA OKOLJE:

  • izkoriščanje obnovljivih virov energije
  • uporaba okolju prijaznih materialov z nizkim ogljičnim odtisom
  • maksimalno izkoriščanje naravnih danosti; energije sonca za pasivno ogrevanje skozi steklene površine, pridobivanje električne energije ter ogrevanje sanitarne vode

 

Arhitekti o sodelovanju z Lumarjem

Podjetje Lumar se je pri načrtovanju in izvedbi izkazalo s strokovnim pristopom in dosledno izvedbo zastavljenega projekta. Skozi vse faze gradnje smo skupaj iskali optimalne rešitve, ki jih je z nagrado Zeleni svinčnik 2013 nagradila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

 

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn