Družina Bajuk

Družina Bajuk

Montažna hiša ima v primerjavi s klasično zidano hišo po najinem mnenju prednosti hitre izgradnje, energetske varčnosti ter uporabe lahkih in okolju prijaznih materialov. Montažna hiša daje njenemu uporabniku občutek lahkotnosti, možnost naknadnih sprememb in prilagodljivosti bivalnih prostorov ter, kar je najpomembneje, mu resnično omogoča popolno prilagodljivost njegovim željam in potrebam.

V fazi priprave na načrtovanje in izgradnjo družinske hiše sva pregledala veliko načrtov in tlorisov, ki jih različni ponudniki montažnih hiš ponujajo na svojih spletnih straneh. Prave rešitve z vidika optimalne izrabe parcele in izkoristka ugodne južne lege pobočja nisva našla. Poseben izziv je bilo tudi iskanje učinkovite in uporabne razporeditve bivalnih prostorov štiričlanske družine. Zaradi teh razlogov sva se odločila za popolnoma individualni projekt, ki sva ga naročila pri neodvisnem biroju.

Z idejno zasnovo stanovanjske hiše projektantov sva obiskala več ponudnikov montažnih hiš, pri čemer sva hitro ugotovila, da praktično vsi ponudniki razen Lumarja, kljub zagotovljeni prilagodljivosti željam investitorjev, vztrajajo pri svojih zasnovah načrtov. Slednje investitorja vodi v vse večje sprejemanje že načrtovanih in verjetno izvedenih rešitev, kar pa na koncu izniči idejo individualne gradnje, katere cilj je prilagoditev hiše potrebam in okolju in ne obratno.

Poleg Lumarjeve sposobnosti izvedbe individualnega projekta, je glavna prednost tega izvajalca aktivno sodelovanje v fazi projektiranja. Pri končni izvedbi smo tako sledili pozitivnim bogatim izkušnjam izvajalca glede kvalitete in lastnosti posamezne vgrajene opreme, kot na primer stavbno pohištvo, sistem ogrevanja, prezračevanja, ipd. Poseben poudarek gre tudi kvaliteti vodenja projekta izgradnje ter pristopa, načina in samega dela izvajalca in njegovih podizvajalcev.

Zdaj, ko je hiša zgrajena in v njej že živimo, ugotavljava, da smo skupaj s projektanti in izvajalcem uspeli izvesti dobro kombinacijo naših potreb, idej projektantov ter izkušenj in znanja izvajalca.  

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn