3biro

V 3biroju si prizadevamo zagotoviti čim večjo individualnost stavb, vendar v obliki, ki prispeva k urejenosti naselja in krajine. Z vsako hišo na novo ovrednotimo njeno okolico, se z njo uskladimo ali jo obogatimo tako, da upoštevamo krajevne značilnosti. Arhitektura naj bo čim bolj enostavna, njena zasnova čim bolj dosledna in v organizaciji prostorov čim bolj pregledna in razvidna po konstrukciji. Logika gradnje naših hiš se vidi v povezanosti in medsebojne pogojenosti notranjosti z zunanjostjo, razporeditve prostorov s konstrukcijo, prereza s postavitvijo na zemljišče, fasadnega ovoja z odprtinami, stavbnega telesa s parcelo.

Sodelovanje s podjetjem Lumar
Montažna gradnja že dolgo časa predstavlja eno od naprednih smeri v gradbeništvu, saj omogoča hitro, natančno, učinkovito in sistematizirano izvedbo posameznih nalog. Individualizacija družbe, kateri smo priča v zadnjem času, tako od izvajalcev kot projektantov zahteva tudi vse večjo sposobnost prilagajanja posameznemu naročniku in njegovim željam.  Tako se serijska proizvodnja montažnih tipskih hiš vedno bolj preusmerja v unikatno izdelavo hiš po meri z uporabo predizdelanih in kombiniranih konstrukcij. Temu pa lahko sledijo le tehnološko dovršeni sistemi, ki v svoji konstrukcijski logiki omogočajo vsakokratne raznolike in edinstvene rešitve. Pri gradnji hiše Bajuk je podjetje Lumar temu uspešno sledilo.


Individualne hiše: 3biro


Hiše zadovoljnih kupcev: 3biro

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn