Aktivna hiša

Certifikat Active House

Koncept LUMAR ZERO EMISSION LIVING® predstavlja trajnostni koncept gradnje, kar potrjuje tudi certifikat po certifikacijskih shemi Acitve House. Zveza Active House (Active House Alliance) je neprofitno združenje, ki ga upravljajo in podpirajo člani in partnerji združenja. Ustanovljena je bila leta 2011 s sedežem v Bruslju. Zveza podpira vizijo o stavbah, ki omogočajo njenim uporabnikom zdravo in udobno bivanje, brez negativnega vpliva na podnebje in okolje, kar nas vodi k čistemu, zdravemu in varnemu okolju v katerem živimo.


Certifikacijski sistem Active house

Certifikacijski sistem Active House je organiziran na treh glavnih principih, princip ugodja, energije in okolja. Vizija, ki se izraža skozi vse tri principe je načrtovanje stavb, ki dajejo več, kot porabijo (“Buildings that give more than they take”). Kriteriji vseh treh principov, ugodja, energije in okolja so zapisani v specifikaciji Active House (Active House Specification) in so namenjeni tako novogradnji kot prenovi pretežno stanovanjskih stavb. Specifikacija Active House vsebuje tako kvantitativne kot kvalitativne kriterije. Vsak od principov ugodja, energije in okolja je razdeljen v tri podkriterije. Ti kvantitativni parametri predstavljajo devet najbolj pomembnih tematik za vrednotenje stavbe po Active House shemi, med katerimi je še posebej za izpostaviti kakovost notranjega zraka, dnevno svetlobo in vpliv na okolje. Vsak parameter je obravnavan individualno in prikazan v obliki radar diagrama.

Radar diagram Aktivne hiše Lumar

Radar diagram Active House povzema vrednosti vseh devetih kriterijev in pokaže, kako so parametri med seboj uravnoteženi in kako “aktivna” je stavba. Diagram kaže nivo ambicije zasledovanja posameznih kvantitativnih kriterijev v razponu od 1 do 4, kjer je 1 najvišji nivo in 4 najnižji. Za pridobitev oznake Active House je potrebno objekt verificirati. Postopek zahteva izdelavo radarja s pomočjo za to narejenih orodij.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn