Aktivna hiša

Koncept aktivne hiše

Standard skoraj nič-energijske hiše je danes dobro uveljavljen način gradnje. Energetska učinkovitost, trajnostni razvoj in predvsem prijetna bivalna klima so argumenti za gradnjo skoraj nič-energijskih hiš s porabo pod 15 kWh/m2 a. Prijetno in zdravo bivalno ugodje, energijska učinkovitost ter skrb za okolje predstavljajo koncept aktivne hiše. 


OKOLJE ENERGIJA BIVALNA KLIMA ZDRAVJE IN UDOBJE

V Lumarju smo že pred leti naredili korak naprej. Skrb za okolje in manjšanje izpustov toplogrednih plinov, ter vse večja uporaba obnovljivih virov energije, so eni glavnih ciljev evropske zakonodaje v prihodnjih letih. Z gradnjo energetsko zelo učinkovitih hiš minimiramo potrebo po toploti za ogrevanje in tako že kar veliko prispevamo tudi k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. K temu dodatno pripomore še uporaba naravnih in okolju prijaznih materialov, lesa in celulozne izolacije, ki ima sposobnost trajnega hranjenja oglijkovega dioksida. Vendar lahko v fazi uporabe objekta naredimo še nekaj več. Našo hišo lahko iz skoraj nič-energijske hiše nadgradimo v aktivno hišo. Spoznajte koncept gradnje za katerega verjamemo, da bo v prihodnosti postal standard gradnje.

Bivalna klima

Bivalna klima in ugodje se izraža s kvaliteto naravne osvetlitve prostorov, svežim zrakom in akustičnim ugodjem.

Energija

Energetska učinkovitost zagotavljajo energijsko učinkovit ovoj stavbe s premišljeno izbiro posameznih komponent, solarna energija, ki se jo izkorišča aktivno s sončno elektrarno ali pasivno s toplotnimi dobitki skozi okna. Pri tem s z uporabo pametnih inštalacij dodatno optimira poraba energije v času delovanja stavbe.

Okolje

Skrbno izbrani vgrajeni naravni materiali in izkoriščanje obnovljivih virov energije predstavlja zmanjšan vpliv stavbe na okolje skozi celoten življenjski cikel.

Zdravje in ugodje

Kakovostno združene komponente; bivalna klima, energija in okolje, dajejo objektu arhitekturno kvaliteto in energijsko učinkovitost, uporabniku pa zdravo in prijetno bivalno okolje in udobje.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn