Aktivna hiša

Kako deluje aktivna hiša

Prijetno in zdravo bivalno ugodje, energijska učinkovitost ter skrb za okolje predstavljajo koncept aktivne hiše. Delovanje aktivne hiše je plod premišljene izbire posameznih komponent ter integracije znanj različnih strokovnjakov in tehnologij.


Električna mobilnost in oddaja presežkov električne energije v omrežje
VPLIV NA OKOLJE
 • Izraba obnovljivih virov energije (energija sonca in okolja)
 • Uporaba materialov z majhnim vplivom na okolje.
OVOJ HIŠE
 • Energetska učinkovitost
 • Zrakotesnost
PRIJETNO BIVALNO OKOLJE
 • Dnevna svetloba
 • Sveži zrak
 • Uporabniku enostavno upravljanje
 • Akustično ugodje
HIŠNA TEHNIKA
 • Prezračevanje
 • Ogrevanje
 • Pametne inštalacije
 • Senčenje
 • Razsvetljava
PRIJETNO BIVALNO OKOLJE
 • Dnevna svetloba
 • Sveži zrak
 • Uporabniku enostavno upravljanje
 • Akustično ugodje

Osnovo predstavlja odličen ovoj

Osnovo vsake sodobne stavbe predstavlja odlično izoliran ovoj s premišljenimi detajli, ki zagotavljajo ustrezno zrakotesnost stavbe ter gradnjo brez toplotnih mostov. Na osnovi izkušenj iz gradnje in prve certificirane pasivne tehnologije vam lahko postavimo energijsko in cenovno optimirano konstrukcijo. Tudi pri izbiri materialov smo se odločili za najboljše in okolju ter zdravju prijazne materiale. Podobno kot pri skoraj nič-energijskih hišah s porabo pod 15 kWh/m2 a je tudi pri aktivni hiši potrebno zagotoviti ustrezno zrakotesnost ovoja (U<0,1 W/m2K), na račun katere minimiramo prezračevalne izgube skozi ovoj stavbe.

Optimizacija v času delovanja hiše

Z energetsko bilanco stavbe pri skoraj nič-energijskih hišah ocenjujemo potrebno toploto za ogrevanje stavbe in tako omejujemo porabo energije za ogrevanje stavbe.

Ker je potreba po toploti za ogrevanje pri skoraj nič-energijskih hišah minimalna (manj kot 15 kWh/m2 a, kar lahko primerjamo s porabo 1,5 l kurilnega olja na m2 bivalne površine). Z dodatnim optimiranjem naprav v fazi uporabe lahko tudi na tem področju prihranimo kar nekaj energije. S pomočjo pametnih inštalacij, ki so sestavni del aktivne hiše, optimiramo delovanje sistema prezračevanja in ogrevanja, lahko pa tudi razsvetljave, senčenja in dodatnega ohlajevanja v poletnem času.

Uporabniku prijazne in enostavne za uporabo, bodo pametne inštalacije optimirale delovanje naprav v vašem domu, kar se bo poznalo tudi na računu za električno energijo.

Vedno prijetno bivalno okolje

Zagotavljanje prijetnega bivalnega okolja je cilj vsake gradnje, pa vendar se stopnja bivalnega ugodja, ki ga prinašajo različni sistemi gradnje nekoliko razlikuje.

Ker govorimo pri skoraj nič-energijskih hišah s porabo pod 15 kWh/m2 a o odličnem toplotnem ovoju so posledično tudi površinske temperature ovoja višje. Večja temperaturna razlika med ovojem in notranjim zrakom se namreč izraža kot asimetrija sevanja, kar zmanjšuje bivalno ugodje.

Vgradnja ploskovnih nizkotemperaturnih teles, kot so talno, stensko ali stropno ogrevanje, zagotavlja prijetno sevalno temperaturo in se po potrebi lahko koristi tudi za hlajenje v poletnem času.

Sistem pametnih inštalacij, preko senzorjev nameščenih v vaši hiši, prilagaja delovanje sistema prezračevanja in ogrevanja glede na vaše potrebe in vam tako vedno zagotavlja konstantne bivalne pogoje. Z dodatnim nočnim pohlajevanjem stavbe v poletnem času, pa ob prijetnejši bivalni klimi zmanjšuje tudi morebitno potrebo po energiji za hlajenje.

Arhitekturna zasnova

S kakovostnim arhitekturnim konceptom, arhitekt zagotovi oblikovno dovršeno rešitev, ki bo lastniku v ponos. In bo ob funkcionalni ter tehnični brehibnosti objekta, ponujala tudi estetsko ugodje.

Skrb za okolje in izraba obnovljivih virov energije

Zmanjšanje vplivov na okolje lahko dosežemo na različne načine, med drugim tudi z zmanjšanjem potreb po energiji za ogrevanje in delovanje stavbe, kar v aktivni hiši zagotovimo z odličnim ovojem stavbe ter optimiranim delovanjem vgrajenih sistemov.

Vendar je dejstvo, da so zaloge fosilnih goriv končne in se zmanjšujejo tisto, ki nas spodbuja k vse večji uporabi obnovljivih virov energije. In prav to je ena bistvenih komponent aktivne hiše. Uporaba obnovljivih virov energije, ki poskrbijo, da vaša aktivna hiša ni več odvisna od fosilnih goriv.

S sončno elektrarno na strehi lahko proizvedemo vsaj toliko ali celo več električne energije, kot je naša hiša potrebuje za delovanje. S solarnimi kolektorji, katerih pridobljena energija se lahko koristi za pripravo tople vode ali kot podpora ogrevanju, ter z uporabo toplotnih črpalk maksimalno izkoristimo obnovljive vire energije.

Z uporabo električnega avtomobila se zgodba aktivne hiše zaključi v celoto. Z električnim avtomobilom zagotovimo okolju prijazno mobilnost, hkrati pa električni avtomobil predstavlja tudi možnost hranjenja električne energije.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn